(A) Morgon
Morgondimman lättar vid Harsås gård
^ >